Thị trường bảo hiểm kỳ vọng phát triển mạnh mẽ bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
Thị trường bảo hiểm kỳ vọng phát triển mạnh mẽ
07.03.2016 09:18 - đã xem : 0
(ĐTCK) Doanh thu phí bảo hiểm năm 2015 tăng hơn 21% so với năm 2014, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2015. Năng lực tài chính của các DN bảo hiểm ngày càng được củng cố và tăng cường.
Năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, quyết tâm cao của cơ quan quản lý bảo hiểm, sự phối hợp chặt chẽ của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và sự đồng hành của các DN bảo hiểm, thị trường bảo hiểm đã đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm.
Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 81.636 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% GDP. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 13.612 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 68.024 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2014, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2015.
Năm qua, các DN bảo hiểm đã tích cực đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, các DN đã đầu tư trở lại nền kinh tế 152.543 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2010 (vượt chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược là 1,7 lần) và tăng 14% so với năm 2014.
Nhiều DN bảo hiểm đã mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm, đặc biệt có một số DN đã mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm. Tính đến tháng 10/2015, có 6.230 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm phát hành thành công cho các DN bảo hiểm nhân thọ.
Đáng chú ý, năng lực tài chính của các DN bảo hiểm ngày càng được củng cố và tăng cường. Giá trị tổng tài sản cuối năm 2015 ước đạt 201.132 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, tổng tài sản của các DN bảo hiểm phi nhân thọ là 69.473 tỷ đồng, tổng tài sản của các DN bảo hiểm nhân thọ là 131.659 tỷ đồng.
Trong năm 2015, các DN bảo hiểm đã thực hiện tốt chức năng là “bà đỡ” cho các DN và giúp các tổ chức, cá nhân ổn định tài chính, ổn định đời sống trước những rủi ro bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt hơn và tăng cơ hội lựa chọn cho khách hàng. Theo đó, các DN bảo hiểm đã bồi thường và trả tiền bảo hiểm ước khoảng 21.160 tỷ đồng, trong đó khối phi nhân thọ ước khoảng 13.177 tỷ đồng, khối nhân thọ ước khoảng 7.983 tỷ đồng.
Ngoài ra, ngành bảo hiểm đã tạo việc làm cho khoảng 400.000 người; đào tạo 1.500 cán bộ và 323.000 đại lý bảo hiểm. Các DN bảo hiểm còn đóng góp tích cực vào các hoạt động tài trợ công trình đề phòng, hạn chế tai nạn giao thông, hỗ trợ nhân đạo nạn nhân bị tai nạn giao thông, xây nhà tình nghĩa, quỹ khuyến học và xây trường lớp…, với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Năm 2016 sẽ là năm bản lề cho giai đoạn trung hạn tiếp theo thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2016 - 2020. Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật kinh doanh bảo hiểm; tập nghị định về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng, đề xuất các chính sách thúc đẩy DN bảo hiểm triển khai các sản phẩm bảo hiểm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm bắt buộc đầu tư xây dựng.
Đặc biệt, Cục sẽ tạo điều kiện hỗ trợ DN bảo hiểm phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, thúc đẩy thị trường duy trì mức độ tăng trưởng tích cực, ổn định; tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao tính an toàn của hệ thống, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các DN… Cùng với đó, Cục tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp phát triển thị trường nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia.
Cũng trong năm 2016, Cục sẽ tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin với các DN bảo hiểm, thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các DN, đảm bảo mức giữ lại hợp lý đối với từng rủi ro và cho toàn bộ thị trường nhằm hạn chế hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN (giảm phí, mở rộng điều kiện, điều khoản, tăng chi phí...), phát hiện và ngăn ngừa các hành vi gian lận bảo hiểm.
Với những giải pháp trên và nỗ lực của chính các DN bảo hiểm, kỳ vọng thị trường bảo hiểm năm 2016 sẽ tăng trưởng ổn định, lành mạnh và hiệu quả, đồng thời đạt được các mục tiêu Chiến lược thị trường bảo hiểm đề ra.