Bảo hiểm Tai nạn con người bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
Bảo hiểm Tai nạn con người
26.02.2016 01:16 - đã xem : 0
Bảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

Hãy trao đổi với đại lý bảo hiểm của bạn hoặc liên hệ 090 888 66 44để​ được tư vấn miễn phí bởi một chuyên viên bảo hiểm doanh nghiệp. Bảo hiểm Liberty chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một giải pháp thích hợp với mức phí cạnh tranh

TẢI TÀI LIỆU

​​​​