bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
thuật ngữ

Cutting Clause

Điều khoản cắt bỏMột điều khoản bảo hiểm hàng hoá đối với đường ống hay các loại hàng hoá có chiều dài tương tự, quy định rằng hàng hoá bị thiệt hại sẽ được cắt bỏ, chỉ giữ lại những phần còn tốt cho Người được bảo hiểm. Trách nhiệm Người bảo hiểm được giới hạn ở giá trị bảo hiểm của các phần bị thiệt hại và chi phí cắt. Điều khoản cắt bỏ áp dụng ở lục địa châu Âu quy định rằng toàn bộ chiều dài được coi là tổn thất trừ khi có thoả thuận về chiều dài tối thiểu còn nguyên vẹn.


Cutting Away Wreck

Xác tàu bị cắt bỏ.Thuật ngữ này liên quan đến tổn thất chung. Các phần của tàu bị cắt bỏ và hy sinh nói ở mục này không phải là tổn thất chung, vì xác tàu đã được coi là không thể phục hồi lại được, nên không có hy sinh tổn thất chung.


CUT-THROUGH ENDORSEMENT (ASSUMPTION OF R

Điều khoản bồi thường trực tiếp (Điều khoản chấp nhận rủi ro)Điều khoản theo đó công ty nhận tái bảo hiểm chấp nhận trả tiền bồi thường trực tiếp cho Người được bảo hiểm, mặc dù người này không có quan hệ theo hợp đồng với công ty nhận tái bảo hiểm.


Cut-Through Clause

Điều khoản bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm thứ nhất quyền bồi thường từ công ty tái bảo hiểm trong trường hợp công ty bảo hiểm không có khả năng thanh toán, ngay cả khi người được bảo hiểm không tham gia hợp đồng tái bảo hiểm.


CUT-OFF

Điều khoản miễn trừ trách nhiệmĐiều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm miễn trừ trách nhiệm cho người nhận tái bảo hiểm đối với những tổn thất xảy ra sau ngày quy định.


CUT RATE

Tỷ lệ phí bảo hiểm cắt giảmTỷ lệ phí bảo hiểm mà Công ty bảo hiểm (Người bảo hiểm) thu thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm tiêu chuẩn.


Customary Deduction

Mức khấu trừ theo tập quán.Theo Quy tắc thực hành của hiệp hội các nhà tính toán phân bổ tổn thất, Người bảo hiểm có quyền áp dụng mức khấu trừ theo tập quán đối với các khiếu nại về thân tàu trong trường hợp dùng vật liệu mới thay thế vật liệu cũ khi sửa chữa thân tàu hay máy móc. Trong thực tế, Người bảo hiểm từ bỏ quyền này và không áp dụng mức khấu trừ đó.


CUSTOMARY AND REASONABLE CHARGE

Chi phí thông thường và hợp lýThuật ngữ mô tả chi phí thông thường nhất trả cho dịch vụ trong bảo hiểm y tế.


Custom and Usage

Tập quán và tục lệ Khi không có điều luật hiện hành nào trái ngược thì tập quán và tục lệ được công nhận là lời biện hộ trước toà án. Trong các trường hợp mà nghĩa vụ, quyền hạn hay trách nhiệm phát sinh từ việc ngầm định của luật thì sự ngầm định này có thể bị tục lệ bác bỏ với điều kiện là hai bên đều phải thông hiểu tục lệ này để ràng buộc họ với hợp đồng.


CUSTODIAL CARE

Chăm sóc của giám hộSự giúp đỡ dành cho một người trong việc thực hiện các nhu cầu tối cần thiết cơ bản của cuộc sống hàng ngày như là ăn, mặc, sử dụng nhà vệ sinh, đi lại, tắm giặt, nghỉ ngơi, ngủ. Loại chăm sóc này không đòi hỏi phải nằm viện để điều trị bệnh tật, ốm đau, tai nạn hoặc thương tật. Chi phí chăm sóc này có thể hoặc không có thể được bảo hiểm.


CUSTODIAL ACCOUNT

Tài khoản giám hộTài khoản được mở để quản lý tài sản của một người vị thành niên. Tài khoản này do một người giám hộ (hoặc là một cá nhân hoặc là một tổ chức) quản lý. Điều khoản miễn thuế quà tặng (tài sản hay tiền bạc) sẽ áp dụng đối với bất kỳ quà tặng hàng năm nào cho người vị thành niên.


CURTESY INTEREST

Quyền lợi về di sản cuả vợ để lạiQuyền lợi của người chồng trong tài sản của người vợ sau khi người vợ chết. Người chồng cũng có quyền lợi bảo hiểm trong tài sản đó và có thể mua bảo hiểm tài sản để bảo hiểm rủi ro đối với tài sản này. Xem thêm DOWER INTEREST.


CURRENT INCOME

Thu nhập hiện thờiThu nhập trung bình hàng tháng kiếm được của người làm công ăn lương được bảo hiểm sau khi nguồn thu nhập thường xuyên bị gián đoạn hoặc chấm dứt do ốm đau, bệnh tật, hoặc tai nạn. Số thu nhập này rất quan trọng đồi với việc tính toán số tiền trợ cấp hàng tháng và số thu nhập bị mất theo đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật.


CURRENT DISBURSEMENT

Chi trả thường xuyênViệc chi trả phí bảo hiểm và các quyền lợi khi đến hạn. Trong chương trình trợ cấp hưu trí, người ta gọi là chi trả trên cơ sở có đến đâu trả đến đấy. Chương trình này phụ thuộc vào số người lao động mới được tuyển dụng vào làm việc sao cho các khoản tiền đóng góp của họ có thể giúp cho việc trả tiền trợ cấp cho những người làm thuê đang nghỉ hưu. Nếu công ty không phát triển nữa và thực tế là một bộ phận của một ngành đã phát triển chín muồi hoặc thậm chí đang suy thoái, có thể không đủ tiền để trả tiền trợ cấp cho những người lao động nghỉ hưu.


CURRENT ASSUMPTIONS

Các giả định hiện tạiCơ sở để tính toán phí bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bảo hiểm bằng cách sử dụng lãi suất và tỷ lệ tử vong hiện tại, không sử dụng các tỷ lệ trong quá khứ. Các giả định hiện tại cực kỳ quan trọng đối với các sản phẩm nhạy cảm với lãi suất như là Bảo hiểm nhân thọ đa năng. Khi lãi suất cao, các dự kiến về quyền lợi bảo hiểm (như là giá trị giải ước) cũng cao. Khi lãi suất thấp, những dự kiến đó không hấp dẫn. Luận thuyết của các sản phẩm nhân thọ dựa trên giả định hiện tại là các khoản thu nhập của ngươì có đơn bảo hiểm phải phản ánh thực trạng của thị trường hiện tại.


CURRENT ASSUMPTION WHOLE LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời dựa trên giả định hiện tạiMột biến thể của bảo hiểm nhân thọ thông thường trong đó số liệu thống kê tỷ lệ tử vong và các khoản lãi đầu tư hiện tại đều tác động đến đơn bảo hiểm hoặc thông qua giá trị giải ước và/hoặc cơ cấu phí bảo hiểm (ở công ty bảo hiểm cổ phần) hoặc cơ cấu lãi cổ phần (ở công ty bảo hiểm tương hỗ). Bất luận đó là công ty bảo hiểm cổ phần hay công ty bảo hiểm tương hỗ, đơn bảo hiểm này có những đặc điểm dưới đây: Phí bảo hiểm thay đổi dựa vào số liệu thống kê (tỷ lệ tử vong, các chi phí, đầu tư) của công ty. Người có đơn bảo hiểm không kiểm soát những thay đổi đó, Người có đơn bảo hiểm có thể sử dụng giá trị giải ước để vay tiền, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường, Giá trị giải ước tối thiểu được bảo đảm, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường, Số tiền trợ cấp tử vong không bị thay đổi.


12345  >