CURRENT ASSUMPTION WHOLE LIFE INSURANCE bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
thuật ngữ CURRENT ASSUMPTION WHOLE LIFE INSURANCE

CURRENT ASSUMPTION WHOLE LIFE INSURANCE

15.06.2016 23:01

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời dựa trên giả định hiện tạiMột biến thể của bảo hiểm nhân thọ thông thường trong đó số liệu thống kê tỷ lệ tử vong và các khoản lãi đầu tư hiện tại đều tác động đến đơn bảo hiểm hoặc thông qua giá trị giải ước và/hoặc cơ cấu phí bảo hiểm (ở công ty bảo hiểm cổ phần) hoặc cơ cấu lãi cổ phần (ở công ty bảo hiểm tương hỗ). Bất luận đó là công ty bảo hiểm cổ phần hay công ty bảo hiểm tương hỗ, đơn bảo hiểm này có những đặc điểm dưới đây: Phí bảo hiểm thay đổi dựa vào số liệu thống kê (tỷ lệ tử vong, các chi phí, đầu tư) của công ty. Người có đơn bảo hiểm không kiểm soát những thay đổi đó, Người có đơn bảo hiểm có thể sử dụng giá trị giải ước để vay tiền, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường, Giá trị giải ước tối thiểu được bảo đảm, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường, Số tiền trợ cấp tử vong không bị thay đổi.